Chúng tôi rất đề cao văn hóa chia sẻ. Có lẽ ai cũng thừa nhận rằng, chia sẻ là một hành động tốt đẹp và đáng quý của con người. Bởi cho đi là nhận lại. Tại chính nơi chúng ta làm việc, xung quanh chúng ta là những người đồng nghiệp mà chúng ta giao tiếp tối thiểu 8 tiếng/ngày, chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều điều cho họ.

Một trong số những hoạt động triển khai văn hóa này tại Citicom là series 1h chia sẻ. Với 5 số đầu tiên, chúng tôi đã gặt hái được những thành công bất ngờ với số lượng người tham gia tối đa tại 1 buổi chia sẻ: 35 người. Những người đứng lên bục chia sẻ không ai khác chính là những nhân viên, cán bộ các phòng ban tại công ty. Và nội dung chia sẻ là những thông tin kiến thức rất hữu ích trong cuộc sống cũng như công việc như: kỹ năng quan sát, công cụ quản lý công việc hiệu quả, công thức chào hỏi truyền lửa, nguyên lý và cách thức thay đổi hình vi cá nhân và cách làm bài thuyết trình hiệu quả. Ngoài cầu truyền hình giữa các chi nhánh, chúng tôi đã livestream trên mạng tương tác nội bộ để thông tin chia sẻ đến được từng thành viên Citicomer.

Đây là hoạt động bổ ích, ý nghĩa và được đón nhận nhiệt tình toàn hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *