tìm kiếm căn hộ

Cho thuê dài hạn

Xem thêm

Cho thuê dịch vụ

Xem thêm

Mua bán căn hộ

Xem thêm

Vinhomes Bason

Xem thêm

Cho thuê dài hạnXem tất cả

Căn hộ
Mã LP-15.02
2 phòng ngủ
85 m2

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã LP-15.02
2 phòng ngủ
85 m2
1.000$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã LP-10.08
2 phòng ngủ
80.9 m2
1.000$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A3-15.OT05
2 phòng ngủ
63 m2
1.100$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã L1-0604
3 phòng ngủ
98 m2
1.400$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A1064
2 phòng ngủ
72 m2
1.000$

Liên hệ 0908 494 861

 

Cho thuê dịch vụXem tất cả

Căn hộ
Mã P5-15.02
3 phòng ngủ
144 m2
1100$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A1029
1 phòng ngủ
54 m2
57$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã C1
1 phòng ngủ
54 m2
50$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P2
2 phòng ngủ
81 m2
1.200$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P7
1 phòng ngủ
54 m2
57$

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A1062
3 phòng ngủ
133 m2
200$

Liên hệ 0908 494 861

 

Mua bán căn hộXem tất cả

Căn hộ
Mã P3-26.11
4 phòng ngủ
187.7 m2
14 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P1-11.04
2 phòng ngủ
72.2 m2
4.9 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P5-21.03
3 phòng ngủ
140 m2
13.9 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P2-21.09
3 phòng ngủ
110 m2
6.9 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã C2-22.07
2 phòng ngủ
89 m2
5.1 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã P3-26.11
4 phòng ngủ
187.7 m2
18 tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 

Vinhomes basonXem tất cả

Căn hộ
Mã LUX6-08.03
3 phòng ngủ
121.8 m2 m2
18.5tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A2-17.07
2 phòng ngủ
87 m2 m2
7.3tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A3-15.OT06
1 phòng ngủ
49.5 m2 m2
4.9tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A2-21.OT06
1 phòng ngủ
46.7 m2 m2
4.4tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A1-11.OT09
1 phòng ngủ
49.5 m2 m2
4.9tỷ

Liên hệ 0908 494 861

 
Căn hộ
Mã A2-21.OT11
1 phòng ngủ
49.5 m2 m2
5.2tỷ

Liên hệ 0908 494 861